Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, którego jednym z podstawowych celów jest upowszechnianie i monitorowanie zasad „Kodeksu sprzedaży bezpośredniej”, postanowiło przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym przez niektóre firmy działające w tym sektorze. W związku z tym PSSB oraz organizacje i instytucje zaangażowane w ochronę praw konsumentów zwróciły się z apelem do placówek i podmiotów gospodarczych o rozważny wynajem pomieszczeń na imprezy organizowane przez partnerów zewnętrznych.

W liście, który powstał w wyniku rozmów odbywających się w ramach spotkania „Etyka i dobre praktyki w sprzedaży bezpośredniej” z 19 marca bieżącego roku, podkreślono, że działalność nierzetelnych firm sprzedaży bezpośredniej nastawionych wyłącznie na szybki zysk niestety ciągle się nasila. Chodzi tutaj o podmioty, które:

organizują duże spotkania publiczne połączone z prezentacją i sprzedażą takich produktów jak m.in.: urządzenia medyczne i paramedyczne, artykuły AGD, artykuły rehabilitacyjne, kołdry, pościel i suplementy diety. Pokazy organizowane są najczęściej w hotelach, sanatoriach, restauracjach, szkołach, domach kultury, salach przykościelnych i innych miejscach publicznych, czasami także podczas wycieczek-pielgrzymek.

Autorzy listu zarzucają tego rodzaju przedsiębiorstwom wywieranie presji psychicznej i manipulowanie klientami, z których większość stanowią osoby starsze i schorowane. Ponadto umowy przygotowywane przez takich sprzedawców nie podają jednoznacznie ceny produktu i zawierają zapisy prawnie niedozwolone, które utrudniają zwrot towaru i dochodzenie praw konsumenta.

Uczestnicy marcowego spotkania doszli do wniosku, że takim praktykom należy przeciwdziałać, jednocześnie nie szkodząc firmom działającym zgodnie z prawem i szanującym prawa konsumentów i dbając o dobre imię i reputację całej branży. Apel do instytucji i osób wynajmujących pomieszczenia na tego rodzaju imprezy organizowane przez partnerów zewnętrznych jest jednym z pierwszych podjętych działań.

Autorzy pisma apelują o sprawdzanie wiarygodności takich partnerów przed wynajęciem lokalu (u lokalnych rzeczników konsumenta, w oddziale lub centrali Federacji Konsumentów), a także „skrupulatną ocenę, czy proponowane spotkania lub imprezy pozostają w zgodzie z głównym przeznaczeniem i rolą danej placówki oraz czy odbędą się one z poszanowaniem prawa, uniwersalnych zasad etyki i współżycia społecznego”.

Apel adresowany jest również do banków otwierających linie kredytowe dla klientów firm oferujących drogie produkty w sprzedaży ratalnej.

Pod listem podpisało się 13 osób, w tym dyrektor generalny PSSB Mirosław Luboń, senator Mieczysław Augustyn z Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Rady Krajowej, Federacja Konsumentów, Elżbieta Pełka – Polish National Sales Awards, oraz rzecznicy konsumentów z miast: Warszawa, Radom, Olsztyn, Lubin.

 Sprzedaż bezpośrednia

Pełny tekst apelu dostępny tutaj: http://pssb.pl/pssb/news/list_w_sprawie_nierzetelnych_firm.pdf