Nie bez powodu zaczynamy drugą część słownika Marketingu Wielopoziomowego właśnie od rozwoju osobistego w MLM – podstawy, przyczynku i powodu, przez który wiele osób zakochało się z wzajemnością w tym systemie dystrybucji. Bez rozwoju osobistego, uczenia się motywacji, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży i rekrutacji MLM nie mógłby istnieć. Cóż więcej rzec – kto się nie rozwija, ten się zwija. Zapraszamy więc także doświadczonych do przestudiowania naszego słownika i polecania go dalej!

Marketing Wielopoziomowy – słownik podstawowych terminów – cz. 2

Rozwój osobistykształcenie się, poszerzanie wiedzy i rozwijanie kompetencji poprzez szkolenia, książki, kursy.

Sideline (crossline)osoba, która współpracuje z tą samą firmą MLM, jednak nie jest związana strukturą z danym dystrybutorem. Ktoś, kto podpisał umowę z Upline z innej sieci.

Sprzedaż bezpośrednia (driect selling – D.S.) a Multi-Level Marketing – sprzedaż bezpośrednia to jedna z najstarszych gałęzi sprzedaży detalicznej. W założeniu polegać ma na dotarciu przez sprzedawcę do klienta w jego miejscu zamieszkania lub pracy, tak, aby nasz klient otrzymał produkt dostarczony pod same drzwi. Po przemianie ustrojowej instytucja sprzedawcy bezpośredniego zrobiła w Polsce zawrotną karierę. Było ku temu parę powodów – driect selling dawała możliwość nabycia towarów nieobecnych jeszcze na szerokim rynku, kojarzyła się z prestiżem, „zachodnim” modelem biznesu. I faktycznie, nie ma co przeczyć, wywodzi się z pejoratywnie zabarwionej znaczeniowo akwizycji, lecz negatywny wizerunek zyskała głównie przez nierozważne działania niedoświadczonych sprzedawców, oszustów podszywających się pod przedstawicieli firm oraz przez zwykłych natrętów, wykorzystujących ludzką niewiedzę o cenach rynkowych produktów.

Multi-Level Marketing wliczany jest jako podkategoria do sprzedaży bezpośredniej. Takie jest też jego historyczne pochodzenie, jednak w skali czasu MLM wyewoluował tak bardzo, że niejednokrotnie ma więcej wspólnego z marketingiem bezpośrednim niż ze sprzedażą bezpośrednią. Na początku był specyficzną organizacją sprzedawców bezpośrednich, rekrutujących następnych dystrybutorów, od których obrotu otrzymywano dodatkowe prowizje. Trzon systemu właściwie się nie zmienił, lecz wiele firm MLM wprowadziło dodatkowe zasady sprzedaży, które wyłamują Multi-Level Marketing z ram direct selling. Niektóre firmy wręcz zabraniają dystrybutorom zaczepiać i nachodzić obcych im ludzi – nie wskazane jest korzystanie z tzw. zimnych kontaktów, między innymi z tego powodu, aby nie nasuwać skojarzeń z akwizycją. Ciągle jednak network marketing działa poza tradycyjną siecią sklepową, co wielu uważa za kategorię decydującą o włączeniu MLM-u do sprzedaży bezpośredniej, nawet, jeżeli kontakt z klientem zachodzi jedynie wirtualnie.

Struktura (sieć sprzedaży)sieć sprzedaży tworzona przez dystrybutora oraz osoby, z którymi podpisał umowę on lub współpracownicy już należący do jego sieci.

Telemarketing – telefonowanie do potencjalnych klientów, umawianie spotkań, zapraszanie na prezentacje, przeprowadzanie ankiety.

Termin bazowypierwsze spotkanie informacyjne managera z dystrybutorem po podpisaniu umowy. Zazwyczaj ustala się na nim pierwszy plan działania nowej osoby i omawia ewentualne pytania.

Umowa agencyjna, Umowa o współpracęumowa dająca dystrybutorowi pełnomocnictwo do sprzedaży produktów firmy i reprezentowania jej jako współpracownik.

Upline (manager, sponsor)osoba bezpośrednio nad danym dystrybutorem, która wprowadziła go do firmy.

Wolność Finansowadla każdego może oznaczać coś innego – w zależności od poziomu życia, który chcemy osiągnąć. Dla jednej osoby wystarczający będzie przeciętny poziom, podczas gdy dla drugiej – wolność finansowa będzie oznaczała życie w luksusach. Uogólniając, wolność finansowa to możliwość zrezygnowania z pracy w danym momencie i utrzymanie tego samego lub wyższego statusu finansowego do końca życia.

Wybór firmy MLM – być może już zauważyłeś w naszym rankingu firm MLM, że firm marketingu sieciowego na pol­skim rynku jest wiele i każda z nich zapewne chętnie będzie Cię witać w gronie swoich dys­trybutorów. Jednak, zanim podejmiesz decy­zję, poważnie się zastanów. Wybór powinien paść na firmę, z którą nawiążesz długoletnią współpracę, więc przede wszystkim sprawdź produkt lub usługę.

Produkt, który będziesz sprzedawał musi ci odpowiadać. Musi to być coś, czego sam chętnie byś użył, coś co będziesz pole­cał innym ludziom z pasją i przekonaniem o jego wartości. Zapoznaj się z historią, misją i celem firmy. Zastanów się, czy zgadzasz się z jej polityką. Bardzo istotnym elementem jest plan marketingowy – czyli system wynagra­dzania, który powinieneś szczegółowo po­znać przed podpisaniem umowy – to od nie­go będzie zależeć prowizja za pracę, którą wykonasz. W jaki sposób dowiedzieć się tego wszystkiego? Otóż na stronie internetowej fir­my powinny znajdować się wszelkie niezbędne informacje. Zawsze też można spotkać się z managerem, który wszystko szczegółowo wytłumaczy i od­powie na ewentualne pytania.

Zakupuiszczenie opłaty za dany produkt  w wynikuczego klient staje się jego właścicielem.

Zaliczkacząstkowa kwota wypłacana na poczet przyszłej prowizji. Zaliczki stosowane są tylko w niektórych firmach MLM.

Zimny rynekpotencjalni klienci, którzy nie są znajomymi dystrybutora i od których nie otrzymał on rekomendacji. Najczęściej pierwszy kontakt jest telefoniczny.

Zmiana firmy MLM – Nie zmieniaj co chwilę firmy. Skup się na jed­nej rzeczy i zrób ją dobrze! Dlatego tak ważne jest, aby wybrać na początku odpowiednią firmę marketingu sieciowego. Po co poświę­cać swój czas i energię na zaczynanie co chwilę od nowa? To oczywiste, że pojawią się chwile zwątpienia, słabości i obawy, ale czy nie lepiej spożytkować energię na rozwiąza­nie problemu, niż rozpoczynanie działalności w kolejnej firmie? Z drugiej strony, nie można popadać w skraj­ność. Oczywiście, masz pełne prawo zmienić firmę, ponieważ zauważyłeś coś, co Ci nie odpowiada, a czego nie wiedziałeś wcześniej, jednak kiedy dzieje się to trzeci, czy też czwarty raz, zastanów się, czy to może nie w Tobie tkwi problem. Być może poddajesz się przy pojawianiu się zwątpienia i najprościej jest zmienić firmę na inną. Ale wierz mi, ten problem pojawi się również przy kolejnej fir­mie MLM. Wyobraź sobie, że budujesz strukturę. Nagle namawiasz ludzi na przejście do innej firmy, ponieważ ta – według Ciebie – nie jest już do­bra. Później pojawia się kolejna i kolejna… Jak ludzie mogą Ci zaufać skoro co chwilę zmieniasz zdanie? Za każdym razem mówisz im, że ta firma jest najlepsza, a kilka miesięcy później przekonujesz, że jednak taka nie była. Zastanów się, jak Ty odebrałbyś taką osobę i jak wiele możesz przez to stracić. Nie zapomi­naj, że ludzie naśladują swojego lidera, więc może się okazać, że struktura którą budujesz jest bardzo niestabilna. Dlatego warto po­święcić więcej czasu, zaczynając szukać fir­my, aby później móc rozpocząć działanie, dając z siebie 100% możliwości.

[next_message styles=”3″ title=”ZOBACZ PIERWSZĄ CZĘŚĆ SŁOWNIKA”]http://rankingmlm.com/marketing-wielopoziomowy-marketing-sieciowy-multi-level-marketing-mlm-slownik-cz-1/[/next_message]

Marketing Wielopoziomowy