WorldVentures wpadło na doskonały pomysł, łącząc przyjemne z pożytecznym, czyli wypoczynek w atrakcyjnym turystycznie kraju z wolontariatem na rzecz jego mieszkańców. Natomiast wolontariusze fundacji Oriflame Dzieciom działają lokalnie, spędzając czas z dziećmi z Domów Dziecka oraz najmłodszymi, którzy z różnych przyczyn potrzebują wsparcia.

Fundacja WorldVentures

 

WorldVentures powołała swoją fundację do istnienia w 2010. Jej celem od samego początku była pomoc najbiedniejszym ludziom z krajów i miejsc, które są celem wycieczek klientów firmy. Zwykle bowiem najbardziej atrakcyjne dla nas i egzotyczne kraje mają swoja drugą, ciemną stronę, na którą niewielu turystów zwraca uwagę – biedę i zacofanie z dala od ekskluzywnych kurortów. Fundacja stara się pomagać zwłaszcza dzieciom, którym chce zapewnić bezpieczne, zdrowe i szczęśliwe życie. W tym celu podejmuje współpracę z lokalnymi organizacjami non-profit, wspierając je nie tylko finansowo.

Dwie najważniejsze wartości, na których fundacja opiera swoje działanie, to troska i pomoc. Tym, co wyróżnia jej działania jest możliwość bezpośredniego, fizycznego wkładu w poprawę sytuacji konkretnej wioski czy miasteczka, a nie tylko bezosobowa wpłata pieniędzy na konto. Wszyscy chętni członkowie Dream Trips mogą wziąć udział w wyjeździe wolontaryjnym, podczas którego naprawią szkolne ławki, pomalują ściany, zasadzą rośliny, integrując się z lokalną społecznością i nawiązując nowe znajomości.

Voluntours

 

W listopadzie odbyły się trzy wyjazdy w ramach akcji „Voluntours” – dwa do Gwatemali i jeden do Liberii w Afryce. W grudniu wolontariusze wyjechali do Meksyku, gdzie pomagali przy tworzeniu parku. Na rok 2014 zaplanowano serię wyjazdów do Gwatemali – ich głównym celem jest budowa ekologicznej szkoły.

Voluntours są krótkim – trwają około tygodnia – ale intensywnym przeżyciem. Zgodnie z zapowiedzią firmy równolegle z rozszerzaniem działalności na nowe rynki wyjazdy wolotnaryjne będą rozszerzane na nowe kraje. Fundacja organizuje także Service Excursion. To krótsza forma wyjazdu wolontaryjnego, dostępna dla uczestników wyjazdów w ramach niektórych Dreamtrips.

W sierpniu 2013 roku ponad 500 wolontariuszy tej firmy, przebywających na wakacjach w Cancun, ofiarowało 1500 godzin, aby wesprzeć partnera fundacji z siedzibą w Meksyku – the City of Joy. Wypełniając swoje zobowiązanie wspierania globalnych zmian dla dzieci, WorldVentures Foundation organizowało jednodniowe wycieczki, tzw. Service Excursion, do Miasta Radości (Ciudad de la Alegria), podczas których wolontariusze dokonali najpotrzebniejszych napraw w 12-akrowym kampusie i spędzali czas z jego mieszkańcami.

Wolontariusze odwiedzili Cancun w ramach Mega-DreamTrips™, programu dla członków z całego świata, którzy mogą spędzić dwa tygodnie w kurorcie, bawiąc się i odpoczywając. Żeby wziąć udział w Service Excursion wolontariusze wpłacali datki na rzecz fundacji, która wspiera organizacje non profit w ich działaniach na rzecz najmłodszych. 

Fundcja Oriflame Dzieciom

 

Fundacja powstała w Polsce w roku 1999. Od tego czasu pomaga stwarzać dzieciom dobre warunki rozwoju i dorastania, dzięki czemu mają szansę na lepszą przyszłość. Misja fundacji to propagowanie i dbanie o szeroko rozumiane prawa dziecka, a realizowane przez nią programy opierają się na współpracy z rodzinnymi Domami Dziecka, rodzinami zastępczymi, świetlicami środowiskowymi oraz innymi fundacjami i stowarzyszeniami niosącymi pomoc najmłodszym. Najważniejsze wartości, które przyświecają działalności Oriflame Dzieciom to solidarność, szacunek i współodpowiedzialność.

W lipcu 2013 roku zakończyła się pierwsza edycja programu „aKuKu”, zatytułowanego „Leniuchowanie i wiedzy zdobywanie” w ramach którego dzieci mogły wnioskować o dofinansowanie do obozów i kolonii językowych, sportowych, artystycznych czy wyrównujących deficyty rozwojowe. Spośród 420 wniosków wyłoniono 60, których autorom przyznano nagrodę.

Natomiast w ramach programu „Dbamy o zdrowie” fundacja pomaga dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością współfinansując rehabilitację, zapewniając wsparcie medyczno-terapeutyczne oraz psychologiczne. Fundacja dofinansowuje również zakup leków oraz zagraniczne operacje niemowląt.

Fundacja pomaga głównie dzięki wsparciu indywidualne (darowizny i wolontariat) oraz instytucjonalnemu – składki pracownicze, darowizny finansowe i rzeczowe oraz wolontariat grupowy. Na konto fundacji można również przekazać 1% podatku.

Wolontariuszem może zostać praktycznie każdy, kto może choć godzinę w tygodniu poświęcić na pracę i zabawę z dziećmi lub pomoc administracyjno-biurową. Obecnie 41 współpracujących z fundacją wolontariuszy przepracowało w sumie 2983 godziny. Oto kilka pomysłów, które fundacja podsuwa wszystkim chcącym pomóc dzieciom:

  • Zaproponuj Młodej Parze, aby goście ślubni zamiast kwiatów dla panny młodej spełnili marzenie dziecka z Programu „aKuKu”
  • Zorganizuj prywatne lekcje gry na instrumentach, rysunku lub korepetycje ze szkolnych przedmiotów dla dzieci z rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.
  • Pomóż raz w tygodniu w dojeździe na terapię, rehabilitację, czy korepetycje.
  • Zorganizuj dzień czytania bajek dla dzieci w szpitalu.
  • Zorganizuj zbiórkę zabawek czy przyborów szkolnych dla maluchów.
  • Zorganizuj wycieczkę do teatru lub kina dla grupy dzieci.
  • Zorganizuj konkurs fotograficzny dla uzdolnionej młodzieży, najlepsze prace będą nagrodzone spełnieniem marzenia zgłoszonego przez laureata.

——————-

 Multi-Level Marketing